The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25351
Title: Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія"
Authors: Холодюк О. В.
Keywords: точне землеробство, термінологічний словник, рослинництво, навігація, дистанційне зондування, дрон, диференціальне внесення
Date of publication: 2020-07-03 09:40:21
Last changes: 2020-07-03 09:40:21
Year of publication: 2020
Summary: Метою навчальної дисципліни "Система точного землеробства" є вивчення наукових основ розробки і організації оптимальних методів механізованого виробництва сільськогосподарських культур у технологіях точного землеробства шляхом оптимізації параметрів та режимів функціонування систем дозування і місцевизначеного розподілу матеріалів по площі поля. Розвиток технологій зумовив швидкі зміни у конструкціях сільськогосподарської техніки, наявність сучасних інтегрованих систем, навігаційного обладнання, які сприяють швидкій комунікації та збору даних. Щоб вміло і ефективно використовувати різні засоби чи інструменти точного землеробства, приймати обґрунтовані рішення необхідно досконало володіти термінологією (абревіатурою), яка використовується в комунікаціях, програмному забезпеченні, при паралельному водінні, управлінні нормами, аналізі ґрунту, застосуванні мультикоптерів, здійсненні супутникового моніторингу та інших сферах. Термінологічний словник з точного землеробства, який коротко і чітко дає пояснення систематизованих термінів, може бути рекомендований студентам інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 "Агроінженерія" та бути корисним усім хто займається сучасним рослинництвом і землеробством, магістрантам, аспірантам інженерних спеціальностей, а також науково-педагогічним працівникам вищих аграрних закладів освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25351.pdf
Publication type: Словники
Publication: Вінниця : ВНАУ, 2020. - 42 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25351.pdf Size : 363858 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska