The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26050
Title: Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр"
Authors: Холодюк О.В., Труханська О.О.
Keywords: конкурентоспроможність, конкурентоздатність, машини, технології, коефіцієнт технічного рівня, самостійна робота
Date of publication: 2020-10-15 14:28:27
Last changes: 2020-10-15 14:28:27
Year of publication: 2020
Summary: Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, які розроблені як вітчизняною наукою, так і зарубіжними фірмами, та комплексів машин і технічних засобів для їх реалізації. В умовах ринкової економіки для усіх підприємств важлива конкурентоспроможність продукції, що ними випускається.
Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин", а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. Самостійна робота магістрантів сприяє формуванню і розвитку творчого мислення, знань, індивідуальних здібностей і практичних умінь у здійсненні розрахунків: енергетичної оцінки технологій; шкідливої дії по технології; оцінки технологій на інтенсивність; визначення технічного рівня машин; визначення вагомості критеріїв; забезпечення високого технічного рівня і конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки; встановлення напрямків та організація ефективності енергозберігаючих заходів в аграрному виробництві.
Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано вимоги та рекомендації щодо самостійної роботи студентів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26050.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Конкурентоспроможність технологій і машин
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26050.pdf Size : 838161 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska