The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26057
Title: Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки
Authors: Іванов Сергій Анатолійович
Keywords: гречана крупа, процес гідротермічної обробки, електросилове та освітлювальне обладнання, надійність схеми керування
Date of publication: 2020-10-26 16:29:51
Last changes: 2020-10-26 16:29:51
Year of publication: 2020
Summary: Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки. Іванов С. А. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2020.
Пояснювальна записка виконана на 81 аркуші друкованого тексту і містить 16 таблиць, 8 рисунків. При виконанні роботи було використано 27 літературних джерел.
Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, характеристики ТОВ «Гостинне», аналізу стану електрифікації ТОВ «Гостинне», п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.
В магістерській кваліфікаційній роботі виконано аналіз процесу гідротермічної обробки, а саме стадії пропарювання гречки. Проаналізовано технологію та електрифікацію процесу виробництва гречаної крупи, вибрано відповідне електросилове обладнання.
Здійснено перевірочний розрахунок електродвигуна приводу ковшового елеватора та вентиляційної установки. Розроблена система освітлення приміщень цеху.
Розроблено функціональну схему керування процесом виробництва гречаної крупи, на основі якої розроблено схему електричну принципіальну та розрахована надійність автоматизованої системи керування.
Вирішені питання з охорони праці шляхом впровадження пристроїв захисного відключення та системи блискавкозахисту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26057.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26057.pdf Size : 1827898 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska