The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25437
Title: Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України
Authors: Правдюк А. Л.
Keywords: сталий розвиток, обіг земель сільськогосподарського призначення, раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, право власності на землю сільськогосподарського призначення
Date of publication: 2020-08-10 10:26:37
Last changes: 2020-08-10 10:26:37
Year of publication: 2020
Summary: У статті проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» №2178 від 25.09.2019 в розрізі нової світоглядної парадигми, яка передбачає необхідність сучасного розвитку країн у векторі, що задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості задоволення власних потреб майбутніми поколіннями.
Обґрунтовано, що для досягнення цілей сталого розвитку необхідно сприяти збалансованому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, яке б створювало більші можливості для всіх, зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло справедливому соціальному розвитку та включенню, а також інтегрованому та сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами. Встановлено, що для забезпечення сталого розвитку України та встановлення справедливого балансу між національними інтересами та правами землевласників, а також, з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо обмеження права власності, доцільно повернутись до ідеї створення державного земельного банку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25437.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Sciences of Europe. - 2020. - No 53, Vol. 5. - С. 34-39. - (Praha, Czech Republic).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25437.pdf Size : 840581 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska