The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25960
Title: «Дослідження автоматизованого електроприводу поперечної подачі плоскошліфувального верстата»
Authors: Панчук Алла Миколаївна
Keywords: автоматизований електропривод, плоскошліфувальний верстат, дослідження, удосконалення, моделювання, еконовічна ефективність
Date of publication: 2020-10-20 10:01:43
Last changes: 2020-10-20 10:01:43
Year of publication: 2020
Summary: Магістерську роботу присвячено дослідженню методів управління та автоматизованих систем управління робочими рухами плоскошліфувального верстата, які забезпечують підвищення продуктивності, економічної і енергетичної ефективності технологічних процесів. Для оптимізації процесу силового шліфування розроблено метод управління рухом подачі верстатів, який передбачає визначення складових аналітичних залежностей періоду стійкості інструмента і потужності різання від швидкості подачі і визначення швидкості, яке відповідає критерію оптимізації. Розроблені принципи побудови адаптивних систем стабілізації потужності різання з взаємозв’язаним управлінням швидкостями робочих рухів верстату, а також системи для підтримки потужності в заданих межах при управлінні швидкістю подачі. Запропоновані методи і спостережні пристрої для обчислення коефіцієнта передачі процесу обробки. Розроблені методи розрахунку параметрів регуляторів для систем стабілізації потужності і швидкості шліфування.
В результаті виконання магістерської роботи вирішена науково-прикладна проблема обґрунтовано методи управління та розробки принципів побудови і методів розрахунків автоматизованих систем управління робочими рухами верстату, які забезпечують підвищення продуктивності, економічної і енергетичної ефективності технологічного процесу плоскошліфувального верстата.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25960.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25960.pdf Size : 5129263 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska