The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25993
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи станка для видалення стрижнів з головок капусти
Authors: Кононова Ю.О.
Keywords: конструкція, параметри, режими, станок, стрижні, капуста
Date of publication: 2020-10-20 16:00:18
Last changes: 2020-10-20 16:00:18
Year of publication: 2020
Summary: Проаналізовано фізико-механічні властивості плодів капусти та технології її переробки. Обґрунтовано параметри станка для видалення стрижнів, його робочого органу та розраховано конструкційні параметри ножа. Обґрунтовано конструктивні та технологічні параметри станка. Наведені методики визначення деяких фізико-механічних властивостей капусти, а також проведення багатофакторного експерименту. Висвітлено результати експериментальних досліджень та проведено математичну обробку даних.
В роботі проаналізовано заходи безпечної роботи з станком та вимоги безпеки під час вирізання стрижнів з головок капусти.
Виконано розрахунок економічної ефективності застосування станка в технологічному процесі підготовки капусти до шаткування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25993.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25993.pdf Size : 1974115 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska