The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27976
Title: Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу
Authors: Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Ялина О. О., Брацлавець Б. С.
Keywords: агропромисловий комплекс, вібродіагностичний метод, техніка,технічне діагностування, ремонт технічних засобів
Date of publication: 2021-03-02 10:48:14
Last changes: 2021-03-02 10:48:14
Year of publication: 2020
Summary: На сьогоднішній день вібродіагностичний метод досягає найвищої ефективності та технологічності для роботи технічного стану технологічного обладнання агропромислового комплексу. У той же час цей метод є одним із найсучасніших методів технічної діагностики, що вказує кінематичні склади об`єктів діагностики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27976.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 5-13.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27976.pdf Size : 1197434 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska