The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25381
Title: Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем
Authors: Мазур К. В., Мазур А. Г.
Keywords: асиметрія, збалансованість, незбалансованість, регіональна економіка, регіон, циклічність, політика, процеси, фактори, аналіз, ділові цикли, фінанси, економічний простір, теорії, моделі регулювання, стратегія, трансформація
Date of publication: 2020-07-20 08:33:16
Last changes: 2020-07-20 08:33:16
Year of publication: 2020
Summary: В даній публікації розглядаються питання асиметрії розвитку регіональних економічних систем по ряду важливих параметрів економічного відтворення. Зокрема, автори акцентують увагу на змістовній характеристиці процесів асиметрії, якщо її циклічність розвитку регіональних економік, конкурентні
переваги метрополісних систем, переміщення фінансових ресурсів від «бідних» до «багатих» регіонів, тенденції залучення інвестиційних ресурсів в «багаті» регіони, характер і зміст державної підтримки і «вирівнювання» регіональних диспропорцій розвитку. Теоретичне обґрунтування впливу факторів
виробництва на розвиток регіонів включає в себе визначення напрямів і моделей зростання через вибір можливих траєкторій розвитку економічних систем, знаходити і постійно відновлювати функцію праці через творче використання наявних ресурсів. Фактично все зводиться до розуміння збалансованого
розвитку регіонів та його дотримання з боку державних органів управління. Автори наводять основні вимоги до забезпеченості збалансованого регіонального розвитку, реалізація яких, як правило, здійснюється в рамках довгострокової стратегії економічного зростання. Практичний інтерес становлять також концептуальні засади незбалансованого розвитку тих чи інших регіонів, розгляд і врахування яких входить до реалізації тактичних управлінських рішень.
Стаття містить в собі використання спадщини відомих зарубіжних та вітчизняних вченихрегіоналістів, дані вітчизняної статистики та аналітичні матеріали стосовно розвитку регіональних економічних систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25381.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). - 2020. - № 6 (58). - P. 26-34. - Варшава, Польща.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25381.pdf Size : 303580 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska