The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27854
Title: Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва
Authors: Зубар І. В., Онищук Ю. В.
Keywords: геліцекультура, агровиробництво
Date of publication: 2021-02-17 16:02:22
Last changes: 2021-02-17 16:02:22
Year of publication: 2020
Summary: Дрібнотоварне підприємництво та фермерство, в умовах активної розбудови ринкової економіки, є одним із основних детермінант форсування розвитку національної економіки світу. У більшості країн Європи саме дрібнотоварні сімейні виробництва забезпечують позитивну динаміку зростання економіки та внутрішнього валового продукту, сприяють структурній перебудові економіки, а поєднання власної трудової участі із приватною власністю фермера на засоби
виробництва забезпечує швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27854.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інноваційна економіка. 2020. № 7/8 (85). С. 33-41.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27854.pdf Size : 1641723 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska