The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26978
Title: Дослідження робочого процесу дизеля при роботі на метаноло-паливній суміші
Authors: Янковий Владислав Сергійович
Keywords: двигун, дизель, метанол, суміш, паливна система, емульсія, машинно-тракторний агрегат, дослід
Date of publication: 2020-11-26 12:40:06
Last changes: 2020-11-26 12:40:06
Year of publication: 2020
Summary: У дипломній роботі наведені тепловий розрахунок роботи двигуна на метаноло-паливній емульсії, розрахунок показників робочого циклу і визначення розмірів двигуна, результати досліджень роботи двигуна на метаноло-паливній емульсії.
Після огляду літератури дізнались, що не достатня увага приділена визначенню ефективності виробництва і застосування спиртів, оцінка, особливості їх застосування в дизелях. Був проведений аналіз вмісту спиртів в паливі, встановлена кількість і якість.
Такі дослідження дозволять визначити можливу кількість спиртів в паливних сумішах для покращення характеристик роботи. Покращення екологічних, економічних і технологічних характеристик.
Запропонована робота заснована на основі комплексу наукових досліджень, проведених на кафедрі «Агроінженерії та технічного сервісу» Вінницького національного аграрного університету.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26978.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26978.pdf Size : 3020244 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska