The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26488
Title: Дослідження особливостей індукційних електричних машин
Authors: Кучерук Микола Аркадійович
Keywords: індукційні електричні машини, нейро-нечітке моделювання, залишковий ресурс, діагностування електричних машин
Date of publication: 2020-11-16 09:17:27
Last changes: 2020-11-16 09:17:27
Year of publication: 2020
Summary: В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто питання особливостей експлуатації індукційних машин.
В першому розділі розглянуто класифікацію, принцип дії та будови індукційних електричних машин. В другому розділі приведено класифікацію, особливості експлуатації обертових індукційних машин. В третьому розділі описано метод визначення технічного стану індукційних машин в умовах неповноти початкових даних, який шляхом використання нейро-нечіткого моделювання дозволяє отримати поточне значення коефіцієнту залишкового ресурсу індукційної машини. В четвертому розділі проведено аналіз сучасних засобів діагностування індукційних машин. Також виконано розділ з охорони праці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26488.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26488.pdf Size : 3466659 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska