The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28566
Title: Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств
Authors: Коломієць Т. В.
Keywords: інновації, економічний розвиток, сільськогосподарський сектор, НДДКР, інноваційний розвиток підприємства, державні інвестиції, класифікація інновацій, інтелектуальний капітал, матеріально-технічне забезпечення
Date of publication: 2021-06-01 10:37:28
Last changes: 2021-06-01 10:37:28
Year of publication: 2020
Summary: Обгрунтована необхідність подальшого розвитку аграрного сектору на засадах інноваційності та встановити взаємозв`язок між розвитком матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28566.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. 2020. № 24. С. 65-71
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28566.pdf Size : 555946 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska