The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25998
Title: Державне управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку
Authors: Ошубей Ю.В.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ, ПОТЕНЦІАЛ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
Date of publication: 2020-10-21 10:56:22
Last changes: 2020-10-21 10:56:22
Year of publication: 2020
Summary: Об’єктом дослідження є система економічних відносин, що виникає в сфері організаційно-економічних засад формування ефективного державного управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів організаційно-економічних засад управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних основ та проведення оцінки щодо ефективного державного управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку. Проблематика ощадного землекористування характеризується значною багатоплановістю і є необхідним стратегічним напрямом ефективного розвитку України.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25998.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25998.pdf Size : 2511047 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska