The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25890
Title: Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві
Authors: Мулик Я. І.
Keywords: контроль, внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, організація внутрішнього контролю, служба внутрішнього контролю
Date of publication: 2020-10-15 08:18:06
Last changes: 2020-10-15 08:18:06
Year of publication: 2020
Summary: У статті досліджено методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Визначено, що організація внутрішнього контролю на підприємстві залежатиме, перш за все, від правової форми підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення контролем різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства до контролю. Досліджено основні цілі організації внутрішнього контролю на підприємствах. Висвітлено завдання системи внутрішнього контролю на підприємствах. Обґрунтовано, що контроль має охоплювати різні сфери діяльності підприємства: планування, організацію й регулювання управлінських рішень, облік різних операцій а також їх моніторинг та аналіз. Висвітлено функції внутрішнього контролю: контроль повноважень, контроль документального оформлення, контроль збереження. Розкрито основні елементи внутрішнього контролю. Оцінено організаційні форми внутрішнього контролю. Визначено етапи створення та діяльності служби внутрішнього контролю на підприємстві. За результатами дослідження виявлено чинники, які рекомендовано враховувати при організації служби внутрішнього контролю на підприємствах. Розкрито основні засади організації внутрішнього контролю підприємства. Визначені недоліки та порушення в системі внутрішнього контролю та порядок його вдосконалення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25890.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. - 2020. - № 17-18. - С. 28–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25890.pdf Size : 973719 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska