The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24882
Title: Фізичне виховання. Атлетичні види спорту
Authors: Олійник Н. А., Дуржинська О. О., Рудницький В. Б.
Keywords: важка атлетика, гирьовий спорт, культуризм, силова підготова, тренування, історія, спортсмен, методика підготовки
Date of publication: 2020-05-20 10:19:18
Last changes: 2020-05-20 10:19:18
Year of publication: 2020
Summary: У навчальному посібнику викладено сучасну теорію та методику підготовки спортсменів у важкій атлетиці, силовому триборстві, гирьовому спорті і культуризмі. Наведено і систематизовано найбільш цінні матеріали вітчизняних і зарубіжних фахівців, котрі займаються проблемами силової підготовки. Подано аналіз досвіду підготовки відомих спортсменів сучасності та характеристику силових видів спорту – важкої атлетики, гирьового спорту, культуризму; висвітлено їх історію, сучасну тенденцію розвитку, основи техніки, методи навчання і тренування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24882.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 283 с. / Рек. Вченою радою ВНАУ, (протокол № 11 від 28 квіт. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24882.pdf Size : 14413744 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska