The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25992
Title: Обгрунтування конструктивних параметрів та технологічного процесу роздавача кормів
Authors: Рибка В.Л.
Keywords: корми, роздавання, технологічний процес, дозування, кормосуміш, свині
Date of publication: 2020-10-20 16:00:09
Last changes: 2020-10-20 16:00:09
Year of publication: 2020
Summary: Метою магістерської роботи є покращення якісних і техніко-економічних показників бункерних роздавачів кормів для індивідуально-дозованої видачі кормів на свинофермах шляхом вдосконалення технологічного процесу, робочих органів і оптимізації їх параметрів.
Відповідно до поставленої мети в роботі вирішено такі завдання:
- проведено поетапні теоретичні дослідження технологічного процесу запропонованого роздавача кормів з обґрунтуванням основних конструктивно-технологічних і режимних параметрів живильного і дозувального пристроїв;
- проведено експериментальні дослідження по вивченню впливу різних чинників на оціночні показники технологічного процесу роздавача кормів і оптимізації його конструктивно-технологічних і режимних параметрів;
- на основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень розроблено нову конструкцію роздавача кормів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25992.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25992.pdf Size : 2021790 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska