The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26017
Title: Дослідження процесу подрібнення зерна роторним подрібнювачем
Authors: Гавриленко Юрій Васильвич
Keywords: подрібнення зерна, сепарація, повітряно-продуктовий потік, робоча камера, ріжучий елемент.
Date of publication: 2020-10-23 08:58:39
Last changes: 2020-10-23 08:58:39
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 43 розділів, висновку, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 84 сторінок, у тому числі 74 сторінок основного тексту, 40 рисунків.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі, яка полягає в зниженні енерговитрат при подрібненні зернових матеріалів шляхом збільшення ефективності вивантаження продукту з робочої камери дробарки в режимі реалізації процесу ударно-відцентрового руйнування зернової маси при безперервному переміщенні повітряно-продуктового потоку.
В результаті аналізу сучасного стану питання розвитку технологічності машин для подрібнення зернових матеріалів Теоретично і експериментально встановлено: при русі зернового матеріалу по стінках наскрізних пазів робочих органів подрібнювача зерновка орієнтується довгою віссю до напрямку виходу. За рахунок цього вона нарізається на сегменти заданого розміру, які розгортаються поверхнею зрізу до площини різання на другому ступені подрібнення. Подрібнення зернівок і їх сегментів відбувається переважно за найменшим перетину.
В ході теоретичних досліджень було визначено й раціональне використання ріжучих елементів в формі циклоїди з котра утворює окружністю 4,81 мм. Обґрунтовано схема подрібнювача фуражного зерна зі стінками наскрізних пазів робочих органів, виконаних у формі циклоїди.
В результаті експериментальних досліджень виявлено функціональні залежності швидкісних характеристик горизонтальної складової повітряного потоку, що дозволяють формулювати початкові умови при теоретичному моделюванні і виконанні інженерно-технічних розрахунків. Також встановлено залежності продуктивності експериментального подрібнювача від величини подачі, що визначають рекомендаційний експлуатаційний діапазон завантаження робочої камери.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26017.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26017.pdf Size : 2016072 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska