The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25307
Title: Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором
Authors: Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В.
Keywords: доїльна установка, система промивки, миючий розчин, багатофазне середовище, чисельне моделювання
Date of publication: 2020-06-23 11:17:38
Last changes: 2020-06-23 11:17:38
Year of publication: 2020
Summary: У результаті чисельного моделювання процесу промивання молокопровідного обладнання встановлено залежності швидкості зміни тиску і зміни значення товщини шару молока на стінці молокопроводу за різних значень його діаметру від робочого вакуумметричного тиску, тривалості такту вприскування повітряного інжектора і тривалості паузи повітряного інжектора. Вирішуючи компромісну задачу, яка зводиться до мінімізації значення товщини шару молока на стінці молокопроводу і швидкості зміни тиску для різних значень діаметра молокопроводу, отримано відповідні раціональні параметри режимів роботи інжектора.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25307.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вісник аграрної науки Причорномор’я. - Миколаїв, 2020. - Вип. 1 (105), - С. 102-109.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25307.pdf Size : 1140261 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska