The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25968
Title: Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів машини для очищення коренеплодів
Authors: Науменко С.В.
Keywords: коренеплоди, картопля, очищення, машина, параметри, конструкція
Date of publication: 2020-10-20 10:07:04
Last changes: 2020-10-20 10:07:04
Year of publication: 2020
Summary: Метою магістерської роботи є підвищення ефективності миття і очищення картоплі шляхом обґрунтування параметрів машини для її очистки.
Для вирішення поставленої мети виконано наступні задачі:
1. Проведено аналіз технологій і технічних засобів для очистки картоплі від шкірки.
2. Запропоновано нову конструкцію машини для очистки картоплі.
3. Розроблено експериментальний зразок машини для очистки картоплі.
4. Проведено експериментальні дослідження процесу очистки картоплі на експериментальній машині.
5. Обґрунтовано оптимальні режими роботи машини для очистки картоплі.
6. Визначено економічну ефективність роботи машини для очистки картоплі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25968.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25968.pdf Size : 1132693 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska