The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25576
Title: Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine
Authors: Vdovenko L., Chernenko O.
Keywords: аграрний сектор, потенціал, кредитні ресурси, специфіка виробництва
Date of publication: 2020-09-07 12:16:34
Last changes: 2020-09-07 12:16:34
Year of publication: 2020
Summary: На сучасний стан розвитку аграрного сектору України впливає специфіка агропромислового вироб-ництва та сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних факторів, нестабільність цін на сільськогосподарську продукцію, недостатній рівень інвестиційної привабливості галузі, складність залучення кредитних ресурсів. З точки зору аграрного потенціалу Україна є унікальною країною, враховуючи значну частку орних земель ЄС і світовому орному земельному банку, наявність родючих чорноземів в
світі, підвищення експортного потенціалу. Розглянуто тенденції розвитку аграрного сектору через оцінку основних економічних та фінансових показників. Зроблено висновки щодо можливостей зростання потенціалу агропромислового виробництва як вагомого стимулятора розвитку національної економіки та засобу вирішення різноманітних соціально-економічних та глобальних викликів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25576.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Sciences of Europe. - Czech Republic : Praha, 2020. - № 51., Vol. 4. - Р. 12-15.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25576.pdf Size : 1636297 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska