The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26697
Title: Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні на
Authors: Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Шедловський О.В.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 08:17:24
Last changes: 2020-10-15 08:17:24
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки з нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» призначені для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами галузі знань 12 «Інформаційні технології». Висвітлено питання основних теоретичних положень та методик розрахунків економетричного аналізу, які становлять основу для оцінювання причинно-наслідкових зв’язків стохастичної природи в економічних процесах. Методичні вказівки орієнтовані на засвоєння базових знань в галузі економетрики та економетричних розрахунків. Наведено завдання та контрольні питання для самодіагностики успішності навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26697.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26697.pdf Size : 2445057 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska