The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26058
Title: Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства
Authors: Баязітова Ганна Валеріївна
Keywords: ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДІВ, ТЕПЛИЧНІ ГОСПОДАРСТВА
Date of publication: 2020-10-26 16:30:03
Last changes: 2020-10-26 16:30:03
Year of publication: 2020
Summary: Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства. Баязітова Г. В. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця. 2020.
Пояснювальна записка виконана на 104 листах друкованого тексту і містить 17 таблиць, 21 рисунок. При виконанні роботи було використано 34 літературних джерела. Вона складається з вступу, характеристики ПСП «Перемога», п’яти розділів основної частини, висновку, списку літератури та додатків.
В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуті шляхи економії електроенергії при опроміненні рослин, особливості роботи ПРА опромінювальних установок, системи регулювання мікроклімату в сучасній теплиці, а також проведено розрахунок опромінювальної установки для розсадної теплиці господарства. На прикладі розрахунку опромінювальної установки виявлено потенціал економії електроенергії при заміні застарілих опромінювачів типу ОТ-400 на сучасні енергоефективні опромінювачі з натрієвими лампами високого тиску. Для підвищення безпеки праці запропоновано та проведено розрахунок чергового освітлення теплиці в про-грамі DIALux 4.7.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26058.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26058.pdf Size : 2239016 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska