The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25319
Title: Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products
Authors: Соломон А. М.
Keywords: біфідобактерії, молочнокислі бактерії, біостимулятори, плодово-ягідні наповнювачі, кисломолочні десерти
Date of publication: 2020-06-24 11:49:03
Last changes: 2020-06-24 11:49:03
Year of publication: 2020
Summary: У статті проведено дослідження процесів зброджування молока консорціумами лакто– та біфідобактерій, визначено вплив біфідостимуляторів фруктози та лактулози на розвиток мікробіоти, процес кислотоутворення, якість та тривалість зберігання кисломолочних десертів без зміни фізикохімічних властивостей. Доведено, що використання пектину і крохмалю в якості стабілізуючої системи збільшує кількість життєздатних клітин біфідобактерій і дозволяє отримати структуру притаманну пастам та пудингам. Визначено, що оптимальний термін зберігання ферментованих десертних продуктів при температурі (3±1) оС не більше 15 діб.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25319.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Norwegian Journal of development of the International Science. - Norway : Oslo, 2020. - № 43. - P. 3-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25319.pdf Size : 864362 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska