The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25961
Title: Ринок страхування життя в україні: сучасні тенденції та напрямки розвитку
Authors: Колісник Володимир Вікторович
Keywords: Ск "Альфастрахування", страховий ринок, Україна, медичне страхування, медицина, Вінницька область
Date of publication: 2020-10-20 10:02:19
Last changes: 2020-10-20 10:02:19
Year of publication: 2020
Summary: Зміни, що відбуваються в українському суспільстві: політичні, фінансові та соціально - економічні перетворення, обумовлюють необхідність посилення уваги до страхового захисту населення. Насамперед дієвих важелів та механізмів впливу потребує накопичувальне страхування, оскільки динаміка цього виду страхових відносин впливає на добробут населення та соціально-економічну стабільність суспільства. Тенденції ринку страхування життя у свою чергу визначають потребу виявлення чинників, що гальмують його розвиток, та необхідність пошуку шляхів їх подолання. Зазначене дозволяє стверджувати про актуальність дослідження проблем та перспектив розвитку страхування життя в Україні.
Ринкові перетворення в Україні потребують якісних змін у системі охорони здоров’я, обмежене бюджетне фінансування якої в умовах впливу кризи негативно вплинуло на розвиток її інфраструктури, рівень та якість надання медичних послуг. Реальною альтернативою бюджетному фінансуванню є запровадження страхової медицини, здатної забезпечити нові джерела надходження коштів до галузі охорони здоров’я і, таким чином, створити передумови для якісного медичного обслуговування

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25961.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник дипломної роботи Алескерова Юлія Володимирівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25961.pdf Size : 3723464 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska