The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27982
Title: Контролювання бур’янів в агроценозах нуту
Authors: Шкатула Ю. М., Вотик В. О.
Keywords: нут, агроценоз, технологія, бур’яни, гербіциди, біопрепарати, урожайність
Date of publication: 2021-03-03 09:54:28
Last changes: 2021-03-03 09:54:28
Year of publication: 2020
Summary: Регулювання чисельності бурʼянів і їх шкідливої дії в агрофітоценозах
нуту до економічно нешкідливого рівня є важливою умовою у технології його
вирощування. Найбільш актуальним контролювання бурʼянів є на початку
вегетації культури, оскільки в цей час нут росте дуже повільно, довго
знаходиться у фазі розетки, а тому не витримує конкуренції з боку бурʼянів.
Для збільшення врожайності насіння нуту важливе місце в технології
вирощування культури є застосування гербіцидів та біопрепаратів. Інокуляція
насіння нуту Ризобофітом в нормі витрати 1 л/т і біофунгіцидним
препаратом Біополіцид в нормі витрати 100 мл/т та внесенням ґрунтового
гербіциду Фронтьєр Оптіма, 72% к.е., в нормі витрат 1,2 л/га сприяють
зменшенню бур’янів до 91% та можливість отримати врожайність насіння
нуту на рівні 2,12 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27982.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 135-147.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27982.pdf Size : 529749 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska