The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25611
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва
Authors: Ставська Ю.В., Головня О.М.
Keywords: індустрія туризму та гостинності, готельний бізнес, конкурентоспроможність, засіб розміщення, тенденції розвитку, ресурси, інновація.
Date of publication: 2020-08-26 16:33:25
Last changes: 2020-08-26 16:33:25
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту дипломних проектів (робіт). Вони містять вимоги до виконання дипломних робіт із спеціальності “Туризм”, зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів. Значну увагу приділено оформленню дипломних робіт та організації їх захисту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25611.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25611.pdf Size : 795252 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska