The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26706
Title: Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області
Authors: Калетнік Г. М., Гонтарук Я. В.
Keywords: диференціація, продовольча безпека, енергетична безпека, біогаз, біоетанол, ефективність, рентабельність, прибуток, трудові ресурси, капітал
Date of publication: 2020-11-19 09:28:36
Last changes: 2020-11-19 09:28:36
Year of publication: 2020
Summary: У статті проведено аналіз підходів до трактування поняття диференціації. Запропоновано власне трактування поняття диференціації розвитку галузей як процесу розвитку підприємств за показниками ефективності використання активів, власного капіталу, трудових ресурсів, ефективності виробництва та можливості створення нових видів продукції. Досліджено складові галузі переробної промисловості агропромислового комплексу Вінницької області та визначено основні з них. Проаналізовано основні фактори впливу на розвиток диференціації підприємств переробної промисловості аграрного сектору. Здійснено аналіз за основними фінансовими показниками діяльності переробних підприємств аграрного сектору Вінниччини залежно від розміру організацій. Висвітлено перспективи проведення приватизації спиртових заводів в Україні. Обґрунтовано можливість диференціації продукції на підприємствах переробної промисловості АПК з орієнтацією на створення нових виробництв. Підтверджено низький рівень управління спиртовими заводами та окреслено перспективи приватизації зазначених організацій відповідно до чинного законодавства. Визначено, що основним перспективним напрямком галузевої диференціації переробної промисловості системи АПК є формування на сировинній базі цукрової, м’ясопереробної, сільськогосподарської та спиртових галузей – виробництва біопалив (біогазу, біоетанолу).
Наведеними дослідженнями встановлено, що запропоновані напрями диференціації галузей переробних підприємств дадуть можливість уникати практики приховування прибутків на підприємствах, збільшити доходи до державного бюджету від спиртової галузі; досягти зростання обсягу іноземних інвестицій. Удосконалення управління підприємствами в переробній промисловості АПК сприятиме зростанню показника валового регіонального продукту та рентабельності виробництва переробних галузей аграрного сектору. Це дасть можливість підвищити енергетичну незалежність регіону, знизити витрати спиртових заводів на енергоносії, покращити екологічний стан водних ресурсів області, знизити обсяг викидів парникових газів та забезпечити тваринницьку галузь білковими кормами.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26706.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - № 3 (53). - С. 8-24.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26706.pdf Size : 1605853 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska