The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26568
Title: Економічна модель Німеччини як фактор соціальної стабільності цифрового суспільства
Authors: Джеджула О. М.
Keywords: економічна модель, соціальна стабільність
Date of publication: 2020-11-17 15:11:53
Last changes: 2020-11-17 15:11:53
Year of publication: 2020
Summary: У статті висвітлюються результати аналізу економічної моделі Німеччини та її
вплив на соціальну стабільність суспільства в умовах глобалізації та розвитку цифрових технологій. Соціальна орієнтація та стійкість економіки Німеччини забезпечує високі стандарти життя населення за такими критеріями як рівень соціального розшарування суспільства і бідності, рівень безробіття й інфляції, медичне обслуговування, забезпеченість продовольством, наявність розгалуженої інфраструктури, доступна та якісна освіта. Пріоритети економічної моделі Німеччини спрямовані на інвестиції у людський капітал, розвиток соціально значущої економіки, подолання різниці у доходах
багатих і бідних верств населення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26568.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця : ВНАУ, 2020. - № 3 (53). - С. 101-113.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26568.pdf Size : 919986 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska