The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23893
Title: Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси
Authors: Бойко Ю. М.
Keywords: Правобережна Україна, історія
Date of publication: 2020-03-12 08:48:28
Last changes: 2020-03-12 08:48:28
Year of publication: 2020
Summary: Монографія присвячена висвітленню питань адміністративного устрою, системи управління, демографії, етноконфесійної та соціальної структур населення, економіки Правобережної України в середині ХІХ ст. на основі дослідження різноманітних аутентичних статистичних джерел з використанням сучасних методів палеосоціологічного та палеоекономічного моделювання. Видання розраховано на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та рідного краю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23893.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: [Монографія]. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 240 с. / Рек. ВР ВНАУ (Протокол № 5 від 29 листоп. 2019 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23893.pdf Size : 8784977 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska