The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26026
Title: Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему
Authors: Мушит С. О.
Keywords: вирощувальні стави, природна кормова база, інтенсифікаційні  заходи, гідрохімічний режим, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, полікультура, цьоголітки, рибопродуктивність
Date of publication: 2020-10-26 08:52:52
Last changes: 2020-10-26 08:52:52
Year of publication: 2020
Summary: В статті представлено результати досліджень щодо продуктивності вирощувальних ставів при застосуванні комплексу інтенсифікаційних заходів (удобрення традиційними добривами, застосування пасти зеленої водорості хлорели, полікультура, годівля риб). Встановлено, що основні гідрохімічні показники при вирощуванні цьоголіток коропових видів риб у полікультурі знаходилися в межах нормативних значень і були сприятливими для розвитку кормових організмів та вирощування рибопосадкового матеріалу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26026.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Рибогосподарська наука України : наук. журнал. - Київ : ПРО Формат, 2020. - № 3 (53). - С. 19-32
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26026.pdf Size : 2218952 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska