The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25914
Title: Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства
Authors: Максименюк Тетяна Русланівна
Keywords: зовнішні ризики, вплив, внутрішні ризики, страхування, СФГ " Явір"
Date of publication: 2020-10-20 09:45:02
Last changes: 2020-10-20 09:45:02
Year of publication: 2020
Summary: В умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов здійснення фінансових операцій збільшується ймовірність виникнення кризи підприємства, яка може завдати реальної шкоди його функціонування та розвитку. Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства є об`єктивним фінансовим процесом, що дає імпульс до інтенсифікації її діяльності.
Можливі два принципово відмінних варіанти виходу з кризової ситуації: припинення функціонування збанкрутілого підприємства або успішне подолання кризи ефективної бізнес-структурою. В кінцевому рахунку, саме цій меті підпорядкована система методів, підходів і заходів, іменована ризик-контролінгу. Найбільш поширена думка, що цей інструмент управління необхідний для виведення підприємства з кризового стану.
Водночас, в умовах фінансово-економічної кризи, подальшого дослідження потребує проблема вдосконалення системи управління фінансовими ризиками на підприємстві, зокрема управління ризиками, які впливають на фінансові результати його діяльності.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25914.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник дипломної роботи Алескерова Юлія Володимирівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25914.pdf Size : 1199807 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska