The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26788
Title: Професійно-прикладна фізична підготовка, як складова системи виховання
Authors: Профатило О. Ф.
Keywords: норма, поведінка, студенти, ППФП
Date of publication: 2020-11-23 13:42:37
Last changes: 2020-11-23 13:42:37
Year of publication: 2020
Summary: Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) є одним з основних напрямів системи фізичного виховання, покликана сформувати фізичні і спеціальні якості, уміння і навики, що сприяють досягненню об`єктивної готовності людини до успішної професійної діяльності та поставленої мети [1–3]. ППФП проводиться на основі різносторонньої фізичної підготовки, що досягається на учбових заняттях з фізичного виховання, на тренуваннях в спортивних секціях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26788.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали X Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 13 листоп. 2020. - Київ, 2020. - С. 83-90.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26788.pdf Size : 1394824 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska