The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25996
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів
Authors: Вербицький Р.А.
Keywords: конструкція, параметри, бункер, дозатор, комбікорм, тваринництво
Date of publication: 2020-10-21 08:34:34
Last changes: 2020-10-21 08:34:34
Year of publication: 2020
Summary: В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» приведені особливості приготування повнораціонних кормосумішей; визначені характеристики процесу дозування; проведено аналіз будови дозаторів сипких матеріалів.
В другому розділі «Теоретичні дослідження процесу роботи бункера-дозатора комбікормів» розроблено і обґрунтовано конструктивно-технологічну схему бункера-дозатора комбікормів і визначено раціональне розташування вивантажувальних вікон бункера-дозатора комбікормів.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведені результати експериментальних досліджень і визначені раціональні конструктивно-режимні параметри розробленого бункера-дозатора комбікормів.
Частина з охорони праці, розглядає питання обслуговування та ремонту бункера-дозатора комбікормів і забезпечення електробезпеки при цьому.
В шостому розділі приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25996.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25996.pdf Size : 1405051 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska