The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25964
Title: Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібропросіювача комбікормів
Authors: Васильчук Володимир Миколайович
Keywords: силос тваринництво, моделювання, конструкція, решето, вібропросіювач, комбікорм
Date of publication: 2020-10-20 10:06:06
Last changes: 2020-10-20 10:06:06
Year of publication: 2020
Summary: В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» силос приведено шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва; на основі аналізу конструкцій просіювачів гранульованих комбікормів обґрунтовано конструктивно-технологічну схему нової машини.
Другий розділ «Теоретичні дослідження процесу просіювання комбікормів під дією вібруючого решета» включає у себе питання фізико-математичного апарата пружно-демпферної взаємодії частинок комбікорму.
Третій розділ присвячено програмі та методиці чисельного моделювання та експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведено результати чисельного моделювання та експериментальних досліджень процесу просіювання комбікорму під дією вібруючого решета.
Частина з охорони силос праці, розглядає питання по удосконаленню організаційної та технічної сторони охорони праці при роботі на розробленому вібропросіювачі.
В шостому розділі силос приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25964.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25964.pdf Size : 2005138 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska