The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25886
Title: Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу
Authors: Гончарук І. В
Keywords: енергетична незалежність, агропромисловий комплекс, сталий розвиток, «зелена» економіка, біопалива, енергоефективність, енергозбереження, енергоощадність, енергозаміщення
Date of publication: 2020-10-15 08:00:26
Last changes: 2020-10-15 08:00:26
Year of publication: 2020
Summary: У статті агропромисловий комплекс досліджується як сектор, який залежить від перебігу природних процесів та його діяльність здійснюється із залученням величезної кількості енергії. Розкрито теоретичне бачення та категорії концептуалізації змісту організаційно-економічного забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Запропоновано складові структури організаційно-економічного забезпечення енергетичної незалежності. Наведено аналоги терміну «сталий розвиток» та обґрунтовано застосування з категорією «сталий» використовувати й інші терміни, такі як «зрівноважений», «стійкий», «збалансований», «екорозвиток», «зелена економіка» та інші. Проаналізовано ряд систем оцінки та виміру практичного впровадження концепції «зеленої» економіки в економіки країн світу: глобальний індекс «зеленої» економіки, індекс низьковуглецевої економіки, індекс екологічної ефективності, глобальний індекс екологічно чистих інновацій, вуглецеємність ВВП. Відмічено взаємозв’язок ВВП та емісії парникових газів у ЄС. Інтерпретуючи концепцію «зеленої» економіки, запропоновано ввести в систему наукового пошуку категорію «зелена» енергетична незалежність - сукупність оціночних характеристик частини «зеленої», зокрема відновлюваної енергії у сукупному балансі. Зазначено, що озеленення енергетичної незалежності є також ефективним способом для розвитку господарських суб’єктів у рамках досягнення пріоритетів сталості. Визначено, що енергетична незалежність є комплексним соціально-економічним явищем, яке характеризує статусні імперативи використання енергетичного потенціалу, а також стан економіки галузі в частині енергоефективності, енергозбереження, енергоощадності та енергозаміщення. Наведене базове спрямування обґрунтувань енергетичної незалежності аграрного сектору як досягнення інноваційності і цілей сталого розвитку з проєкцією на всю систему життєдіяльності людини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25886.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2 (52). С. 23-38.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25886.pdf Size : 2230722 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska