The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27806
Title: Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин
Authors: Омельянов О. М., Замрій М. А.
Keywords: технологічні вібраційні машини, вібраційне поле, коливальна система, математична модель, виконавчий орган
Date of publication: 2021-02-03 15:19:04
Last changes: 2021-02-03 15:19:04
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуті напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин. Обробка інформації про напрямки розвитку вібраційних технологій досить різноманітна та представлена численними науково-технічних розробками, пов`язаними з підвищенням ефективності роботи вібраційних машин та забезпеченням надійності їх роботи. Аналітичною основою проведення попередніх досліджень в створенні нової техніки є математичні моделі, що відображають властивості механічних коливальних систем з декількома ступенями свободи, які здійснюють малі коливання під дією системи періодичних зовнішніх збурень, що створюють вібраційні поля тієї чи іншої конфігурації. Динамічні властивості робочих органів машин в деталізованій формі розкриваються як розподіл амплітуд коливань точок робочих органів. У багатьох випадках такий розподіл носить лінійний характер, що пов`язано з проявами властивостей найпростіших рухів робочих органів. Пропонуються підходи, в рамках яких можливе структурне математичне моделювання реалізується на уявленні про те, що лінійна механічна коливальна система з зосередженими параметрами і декількома ступенями свободи, може бути порівняна зі структурною схемою системи автоматичного управління. Особлива увага при цьому приділяється вивченню та оцінці можливостей появи нових динамічних ефектів, пов`язаних з одночасною дією декількох робочих органів машин, а також - режимам динамічного гасіння коливань. Велику роль в забезпеченні таких розробок грають напрямки досліджень, орієнтовані на розробку методів математичного моделювання. На основі проведених досліджень показано, що вібраційне поле вібраційної технологічної машини формується під дією декількох факторів, які визначаються одночасністю спільної дії декількох силових збурень, несиметричністю інерційних та пружних властивостей механічної системи, наявністю додаткових зв`язків. Введення додаткових зв`язків в структуру механічної коливальної системи вібромашини, дозволяє істотно впливати на структуру вібраційного поля, надаючи можливості вибору умов раціональної організації технологічного процесу вібраційної обробки, наприклад, вібраційного зміцнення, дроблення, транспортування, просіювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27806.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ. 2020. № 4 (99). С. 49-58.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27806.pdf Size : 1042882 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska