The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25887
Title: Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні.
Authors: Калетнік Г. М., Ємчик Т. В
Keywords: концепція, децентралізація, сільські території, соціально-економічний розвиток, стратегія, мотивація
Date of publication: 2020-10-15 08:03:56
Last changes: 2020-10-15 08:03:56
Year of publication: 2020
Summary: У статті соціально-економічний розвиток сільських територій розглядається як важлива складова соціальної та регіональної політики. Зазначається, що в умовах трансформаційної економіки він повинен базуватися на нових засадах організаційного забезпечення і фінансування, підтримці комплексного розвитку сільських територій, залучення інвестиційних ресурсів, виходячи з потреб сільського населення. Визначено, що однією з основних причин кризи в українському селі є втрата державою контролю над процесами соціально-економічного розвитку сільських територій. Досліджено, що найважливішою передумовою виходу з кризи є створення ефективної системи державного регулювання у сільському секторі України. Запропоновано формування самодостатніх (зокрема у фінансовому плані) територіальних громад сільських територій – один зі шляхів соціально-економічного розвитку сільських територій. Проаналізовано, що державна політика України у сфері місцевого самоврядування ґрунтується на інтересах жителів територіальних громад та передбачає децентралізацію влади, тобто передачу значного обсягу влади, ресурсів і відповідальності від органів місцевого самоврядування місцевим органам влади. Ця політика базується на положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартах зв’язків із громадськістю. Зосереджено увагу на державному регулюванні процесів розвитку сільських територій – головному пріоритеті державної політики у векторі європейської інтеграції зовнішньої політики України. Посилення важливості вирішення проблем сільських територій вимагає зміни орієнтації держави у напрямку підвищення інвестиційної привабливості сільських територій, запровадження структурної перебудови сільської економічної інфраструктури до збалансованого багатофункціонального розвитку, формування організаційно-економічного інструменту для управління ризиками та безпекою розвитку сільських територій. Установлено, що однією з головних умов ефективного функціонування місцевих бюджетів є забезпечення формування достатніх фінансових ресурсів для їхньої незалежності та самостійності і задоволення потреб населення сільських територій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25887.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - Вінниця, 2020. - №2 (52). - С. 7-22
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25887.pdf Size : 2648228 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska