The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25936
Title: «Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду»
Authors: Козелок Вадим Григорович
Keywords: земснаряд, папильонажна лебідка, асинхронний електродвигун, частотне регулювання, моделювання, MATLAB.
Date of publication: 2020-10-20 09:50:31
Last changes: 2020-10-20 09:50:31
Year of publication: 2020
Summary: Козелок В.Г. Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду. Магістерська кваліфікаційна робота. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 128 с. Бібл.:62. Іл: 30. Табл: 22.
У магістерській роботі представлена розробка автоматизованого електроприводу папильонажної лебідки земснаряду. Здійснено опис технологічного процесу, зроблено аналіз існуючої системи електроприводу. Зроблено розрахунок потужності двигуна, обрані елементи схеми електроприводу.
На підставі розрахунків запропоновано застосувати для електроприводу оперативних лебідок перетворювач частоти серії FR-A721 Mitsubishi Electric.
Обраний програмований контролер FХ3U є загальним для приводів черпакового ланцюга і приводу лебідок. У розробленій структурній схемі системи приводів лебідок виконаний синтез регуляторів і досліджені перехідні процеси системи. Зроблено аналіз динамічних властивостей системи методом структурного моделювання на ЕОМ в середовищі MATLAB. За розробленою функціональної схемою взаємодії приводів черпакового ланцюга і папильонажних лебідок побудована модель автоматизованого грунтозабору земснаряда.
Виконано розрахунок економічної ефективності, розглянуті питання охорони праці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25936.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25936.pdf Size : 5394436 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska