The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25950
Title: Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку на базі МК PIC16F628A
Authors: Поліщук Артем Васильович
Keywords: система, мікроконтроллер, температура, розумний дім, розумний будинок.
Date of publication: 2020-10-20 09:57:20
Last changes: 2020-10-20 09:57:20
Year of publication: 2020
Summary: Поліщук Артем Васильович “Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку на базі МК PIC16F628A”. Магістерська кваліфікаційна робота. – Вінниця.: ВНАУ. 2020. – 109 с. Бібліогр : 52 Рис.: 19 . Табл.: 14.
Здійснено розробку системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку.. На основі техніко-економічних показників вибрано елементну базу, ключовою частиною якої є мікроконтроллер PIC16F628A , перевірено його за нагрівом, перевантажувальною здатністю, а також розроблено структурну, функціональну,принципову та монтажну схеми підтримання температури. Також було розроблено рекомендації з охорони праці та техніки безпеки.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25950.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25950.pdf Size : 2431724 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska