The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26691
Title: Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку оборотних активів підприємств
Authors: Куцак Юлія Олександрівна
Keywords: оборотні активи, запаси, готова продукція, МШП, поточні біологічні активи, оцінка, фінансовий облік.
Date of publication: 2020-11-18 15:56:38
Last changes: 2020-11-18 15:56:38
Year of publication: 2020
Summary: Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення фінансового обліку оборотних активів на підприємствах сільського господарства з урахуванням їх особливостей і потреб інформаційного забезпечення управлінської діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26691.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26691.pdf Size : 1661027 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska