The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26683
Title: Гроші та кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Руда О.Л., Марценюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 15:46:17
Last changes: 2020-10-15 15:46:17
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Гроші та кредит».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Плани самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Гроші та кредит». Також наведено питання для самостійного вивчення та завдання для індивідуальної роботи, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також термінологічний словник

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26683.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26683.pdf Size : 1261494 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska