The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25965
Title: Підвищення ефективності токарної операції розточування ступінчатих поверхонь деталей
Authors: Дриманов В.А.
Keywords: ефективність, операція, ступінь, точіння, отвір, поверхня, деталь
Date of publication: 2020-10-20 10:06:28
Last changes: 2020-10-20 10:06:28
Year of publication: 2020
Summary: Метою роботи є теоретичне обґрунтування і технологічне забезпечення точності токарної обробки ступінчатих отворів на основі структурної оптимізації, що дозволяє формувати якісні деталі з мінімальними витратами часу.
Для досягнення поставленої мети розроблено методику структурної оптимізації технологічних переходів формування ступінчатих отворів і створити модель мінімізації часу при токарній обробці таких поверхонь.
Об`єкт дослідження: структурна оптимізація токарної операції розточування, яка є одним з ефективних і перспективних способів забезпечення точності ступінчатих отворів.
Предмет дослідження: структура токарної операції розточування отворів і пов`язані з нею технологічні можливості сучасних металорізальних верстатів і інструментів.
Розроблено теоретичні основи структурної оптимізації токарної обробки ступінчатих отворів, що дозволяють встановити можливі варіанти виконання технологічних переходів.
Створена модель мінімізації трудомісткості формування ступінчатих отворів на токарних операціях.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25965.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25965.pdf Size : 3205386 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska