The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25949
Title: «Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ»»
Authors: Сафаров Андрій Рустамович
Keywords: розробка, дослідження, розрахунок, освітлювальні мережі, система електропостачання, еономіна ефективність , надійність.
Date of publication: 2020-10-20 09:55:46
Last changes: 2020-10-20 09:55:46
Year of publication: 2020
Summary: Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ.
Сафаров Андрій Рустамович. - магістерська робота – кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вінниця 2020.
Пояснювальна записка виконана на 130 листах друкованого тексту і містить 7 таблиць, 45 рисунків, а також додатків. При виконанні роботи було використано 42 літературних джерел. Вона складається з вступу, основного обґрунтування теми, шести розділів основної частини, висновку, списку літератури та додатків.
В даній магістерській роботі здійснено розрахунки електричних навантажень ПП «КВАНТА-ЛЧ». Виконано вибір потужності та оптимальних координат розміщення ТП.
За результатами розрахунку струмів КЗ вибрано комутаційно-захисну апаратуру та провідники цехової і заводської мереж. Розроблено реконструкцію системи освітлення цеху.
В роботі ще було розраховано економічну ефективність запропонованого засобу електроосвітлення. У розділі охорони праці розглянуто види освітлення та їх призначення для виконання різних зорових робіт.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25949.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25949.pdf Size : 2804421 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska