The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27703
Title: Чисельні методи
Authors: Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А.
Keywords: Чисельні методи, похибки, інтерполяція, апроксимація, інтегрування, диференциювання, оптимізація, диференційні рівняння
Date of publication: 2020-12-23 14:46:32
Last changes: 2020-12-23 14:46:32
Year of publication: 2020
Summary: У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у
відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та
вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу.
Посібник розрахований на студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Рекомендовано фахівцям з інформаційних технологій, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27703.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: : навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол № 6 від 18.12.2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27703.pdf Size : 12181829 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska