The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26738
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива
Authors: Рудик Вадим Миколайович
Keywords: Очищення біопалива, метентак, виробництво біопалива, дизильне паливо, ДВЗ
Date of publication: 2020-11-20 08:19:26
Last changes: 2020-11-20 08:19:26
Year of publication: 2020
Summary: викопні палива залишаються основою світового паливо-енергетичного комплексу. Разом із тим, розвідані запаси певних видів викопних палив швидко вичерпуються, ті ж види викопних палив, запаси яких достатні для довготривалого використання, здійснюють негативний вплив на довкілля шляхом викиду в атмосферу парникових та отруйних викидних газів.
Викопні палива можна розділити на основні, які головним чином і вико-ристовуються в даний час для отримання енергії в світовому паливно-енергетичному комплексі, і альтернативні, які з певних причин ще не можуть конкурувати з основними в об’ємах використання та отримання енергії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26738.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26738.pdf Size : 4621139 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska