The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27581
Title: Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва
Authors: Швець Л. В.
Keywords: струшувач, плодові дерева, сади
Date of publication: 2020-12-17 09:26:08
Last changes: 2020-12-17 09:26:08
Year of publication: 2020
Summary: В силу кризових явищ, що охопили всі сфери людської діяльності в
Україні, середньорічне споживання плодів і ягід на одиницю населення
становить менше 50% від біологічно обґрунтованої норми; площа плодових
насаджень складає 2,7% від загальної площі сільськогосподарських угідь (0,8
млн. га), з яких 60% припадає на яблуневі сади.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27581.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» 19-20 листоп. 2020. Вінниця : ВНАУ, 2020. 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27581.pdf Size : 976002 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska