The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24398
Title: Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм»
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords: страхування в туризмі, страхові відносини, страховий ринок, страховик, страхувальник
Date of publication: 2020-02-27 17:10:35
Last changes: 2020-02-27 17:10:35
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки навчальної дисципліни розроблені відповідно до програми вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування в туризмі».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування в туризмі», плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи. Наведено тематику рефератів та перелік питань, що виносяться на залік, тести для самоконтролю а також термінологічний словник
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24398.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24398.pdf Size : 1698892 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska