The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25028
Title: Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Authors: Шевчук Т.В., Зотько М.О., Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В.
Keywords: практика, студенти, звіти, захист
Date of publication: 2020-05-19 09:20:35
Last changes: 2020-05-19 09:20:35
Year of publication: 2020
Summary: Наскрізна програма практики для студентів другого «магістерського» рівня вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 207 – «Водні біоресурси та аквакультура» розроблена для організації й уніфікації проведення практичного навчання студентів у Вінницькому національному аграрному університеті. Під час їх підготовки використано такі нормативні документи, як наскрізна програма та методичні рекомендації з проведення практик студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (Київ 2019 р.).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25028.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25028.pdf Size : 471832 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska