The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25356
Title: Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва
Authors: Скоромна О. І., Разанова О. П., Поліщук Т. В., Шевчук Т. В., Берник І. М., Паладійчук О. Р.
Keywords: молочне скотарство, продуктивність, племрепродуктор, сезон народження, отелення, годівля, племінна цінність, жива маса, відтворення
Date of publication: 2020-07-03 11:45:11
Last changes: 2020-07-03 11:45:11
Year of publication: 2020
Summary: У монографії висвітлено питання щодо особливостей виробництва молока в умовах племінного репродуктора. Розглянуто проблеми розвитку молочного тваринництва у сучасних умовах, складові формування молокопродуктивності корів. Наведено дані щодо впливу розведення тварин за лініями на молочну продуктивність та відтворну здатність тварин молочного напрямку. Описано дослідження з годівлі, кормовиробництва та застосування ефективних ветеринарних заходів. Розраховано на фахівців у галузі молочного скотарства, науковців і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25356.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 174 с. / Друкується за рішенням ВР ВНАУ (протокол № 13 від 26.06.2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25356.pdf Size : 2103944 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska