The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26060
Title: Обгрунтування конструктивних параметрів скребкового конвеєра з похилою прямолінійною забірною віткою
Authors: Сушко Володимир Петрович
Keywords: скребковий конвеєр, робочий орган, сипкий матеріал, кут нахилу прямолінійної забірної вітки до горизонту, крок між скребками, жолоб, забірна вітка
Date of publication: 2020-10-26 16:40:27
Last changes: 2020-10-26 16:40:27
Year of publication: 2020
Summary: У магістерській роботі наведені результати наукових досліджень,
спрямованих на підвищення ефективності процесу завантаження скребкового
конвеєра сипким матеріалом шляхом введення у зону завантаження
прямолінійної ділянки руху робочих органів та обґрунтування вибору
раціональних конструктивно-технологічних параметрів. Розроблена
геометрична, кінематична і динамічна модель захоплення вантажу та
конструктивні основи проектування скребкового конвеєра із прямолінійною
забірною віткою. Виведені аналітичні залежності для визначення
технологічних і конструктивних параметрів конвеєра. Теоретично і
експериментально обґрунтовано конструкторсько-технологічні параметри
скребкового конвеєра.
Визначено оптимальний крок між скребками за умови отримання
максимального заповнення жолоба сипким матеріалом. Вирішено проблему
теоретичного опису процесу завантаження сипкого вантажу.
Сформульовані основні принципи створення скребкового конвеєра із
похилою прямолінійною забірною віткою, на основі яких запропонована
методика розрахунку основних параметрів і режимів його роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26060.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: 208«Агроінженерія»
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26060.pdf Size : 3635524 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska